Nyheter 2015

26 januari 2015

Arbetsdomstolen avgorde ett fall där arbetstagare trots tillsägelser och varningar vägrat följa arbetsgivarens riktlinjer ifråga om klädkod.

Användning av egen skarf och egna arbetsbyxor kan utgöra grund för uppsägning, trots att kläderna endast avvikit i mindre detaljer.
En alkoholdrycksfabrik arbetsklädselsföreskrifter krävde att anställda bar företagets anskaffade arbetskläder. En anställd underlät att följa föreskrifterna då personen valde att bära egna byxor och mössa. Trots reprimander och varningar vägrade den anställde att följa föreskrifterna i fråga om kläderna.

Domstolen ansåg att arbetsgivaren följt arbetsledningsbestämmelserna, i synnerhet då anskaffningen av arbetskläder följde av till kollektivavtalet hörande skyldigheter för arbetsgivaren. Arbetsgivaren hade haft sakliga grunder att kräva efterlevnad av klädföreskrifterna, och också uppsägningskyddsavtalet uppställde sakliga och vägande grunder för uppsägning då anställd vägrat lyda trots varning.

 

AT 2014/88