Behöver ditt företag ett LEI-nummer?

Publicerad: 3 juli 2020

Sedan 3 januari 2018 behöver ditt företag ett LEI-nummer (Legal Entity Identifier) för att kunna handla med värdepapper. LEI-numret är en global identifieringskod som är nödvändig för alla företag och sammanslutningar som ger banker eller andra tillhandahållare av investeringstjänster uppdrag som gäller till exempel köp eller försäljning av derivat eller börsaktier, ETF-fondandelar och andra börsnoterade finansiella instrument.