Petra Bengts nyanställd jurist på Uotila & Mattsson Ab

Publicerad: 17 juni 2019

Sedan 9 januari jobbar Petra Bengts, 27 år,  hos oss. Petra är född och uppvuxen i Mariehamn, har en juristexamen från Uppsala universitet och har även studerat ekonomi ett år vid Stockholms universitet. Under juristutbildningen har hon fördjupat sig i företagsbeskattning. Petra kommer närmast från Ålands landskapsregering där hon bl.a. har jobbat med offentlig upphandling och förvaltningsrättsliga frågor.