Personal

Andreas Carlsson

Vicehäradshövding

Utbildning
Juris kandidatexamen 1995 från Helsingfors universitet, vicehäradshövding 1996, studier i företagsekonomi vid Göteborgs universitet hösten 2003

Erfarenhet
Auskultering vid Ålands tingsrätt 1995-1996, Uotila & Mattsson Ab 1996 -

Övrigt
Offentligt köpvittne (rätt att bevittna överlåtelser av fast egendom)

Tony Wingert

Vicehäradshövding

Utbildning
Juris kandidatexamen 1996 från Helsingfors universitet, studier vid Svenska handelshögskolan i Helsingfors, vicehäradshövding 1997, studier vid Stockholms universitet 2003

Erfarenhet
Auskultering vid Ålands tingsrätt 1996-1997, DKCO Advokatbyrå Ab 1997-2006, Uotila & Mattsson Ab 2006 -

Gunnar Mattsson

Ekonom

Utbildning
Högre företagsekonomiexamen 1971 i Stockholm, GRM-revisorsexamen 1978

Erfarenhet
Företagsekonomiska avdelningen vid Ålandsbanken1971-1974, Ålands Företagsbyrå Ab, redovisning, beskattning och konsultverksamhet 1974-1977, VD för Ålands Företagsbyrå Ab 1977-1986, kundansvarig bankman vid Ålandsbankens företagssektor 1986-1991, Uotila & Mattsson Ab 1991-

Petra Bengts

Jurist

Utbildning
Juristexamen 2014 från Uppsala universitet, studier i nationalekonomi och företagsekonomi vid Stockholms universitet hösten 2012 och våren 2013.

Erfarenhet
Ålands landskapsregering 2014-2017, Uotila & Mattsson Ab 2017 –