Personal

Andreas Carlsson

Advokat, VH

Utbildning
Juris kandidatexamen 1995 från Helsingfors universitet, vicehäradshövding 1996, studier i företagsekonomi vid Göteborgs universitet hösten 2003

Erfarenhet
Auskultering vid Ålands tingsrätt 1995-1996, Uotila & Mattsson Ab 1996 -

Övrigt
Offentligt köpvittne (rätt att bevittna överlåtelser av fast egendom)

Tony Wingert

Advokat, VH

Utbildning
Juris kandidatexamen 1996 från Helsingfors universitet, studier vid Svenska handelshögskolan i Helsingfors, vicehäradshövding 1997, studier vid Stockholms universitet 2003

Erfarenhet
Auskultering vid Ålands tingsrätt 1996-1997, DKCO Advokatbyrå Ab 1997-2006, Uotila & Mattsson Ab 2006 -

Petra Bengts

Advokat

Utbildning
Juristexamen 2014 från Uppsala universitet, studier i nationalekonomi och företagsekonomi vid Stockholms universitet hösten 2012 och våren 2013.

Erfarenhet
Ålands landskapsregering 2014-2017, Uotila & Mattsson Ab 2017 –

 

 

 

 

Sofia Pensar

Jurist

Utbildning
Juristexamen från Stockholms universitet 2012, studier i juridik vid Freie Universität Berlin 2010-2011, LL.M.-examen i Law and Technology från Tilburg University 2017.

Erfarenhet
Ålands landskapsregering 2014-2016, Datainspektionen på Åland 2018, Affärsadvokaterna Sverige AB 2018-2019, Bird & Bird Advokat KB 2019-2020, Uotila & Mattsson Ab 2020-

 

 

Therese Sjövall

Kontorsansvarig

Utbildning
Merkant år 1988 och merkonom från Ålands Handelsläroverk 1997

Erfarenhet
Receptionist/kontorist på Ålands Kraftverks Ab 1988-1990, Jomala kommun 1990-2003
Ab Lantbruk Åland 2005-2019, Uotila & Mattsson Ab 2019 -